Tjänster

Läs mer om våra tjänster under respektive kategori:

  • Löpande skötsel - För löpande skötsel erbjuder vi skräddarsydda abonnemang för din trädgård.

  • Gräsmattor - För din gräsmatta har vi heltäckande tjänster för hela säsongen.

  • Rabatter - Vi kan sköta dina rabatter med flera aktuella tjänster.

  • Buskar och häckar - Buskar och häckar har liknande skötsel, för dem har vi flera tjänster.

  • Träd - Dina träd kan vi både beskära och vårda eller fälla.

  • Övrigt - Flera tjänster för skötsel av din utemiljö.