Röjsågning

Har din trädgård delar som täcks av grövre gräs, ogräs, småbuskar, snårskog (sly) och liknande växtlighet kan vi röja dessa områden.