Buskar och häckar

Vi utför professionell skötsel av dina buskar och häckar, för vilka vi kan göra de flesta åtgärderna. Olika buskar och häckar har olika behov och vi anpassar oss alltid efter det och dina önskemål på kvalitet samt tillgänglig tid. Flera skötselåtgärder är säsongsberoende och då kan vi rekommendera tidpunkt när de bör göras.

Vi gör alltid ett förslag till dig om vad som är lämpliga åtgärder och du bestämmer vad du vill att vi ska göra.