Gödsling

Gödsling och tillförsel av näring samt vatten kan vi utföra vid behov till dina buskar och häckar.