Plantering

Vi kan också utföra plantering av buskar och häckar, dock ej med rutavdrag.