Gräsmattor

Vi utför professionell skötsel av din gräsmatta och kan göra de flesta åtgärderna. Olika gräsmattor har olika behov och vi anpassar oss alltid efter det och dina önskemålkvalitet samt tillgänglig tid. Flera skötselåtgärder är säsongsberoende och vi rekommenderar en lämplig tidpunkt när de bör göras.