Bevattning

Vid otillräcklig nederbörd kan man behöva tillföra vatten till sin gräsmatta. Olika gräsmattor har olika behov av vatten men i genomsnitt behövs 25-38 mm/vecka under aktiv tillväxt för optimal fuktighet. Ett välutvecklat rotsystem är en viktig faktor för att gräset ska kunna tillgodogöra sig vatten. Jordarten och eventuellt fall på marken har även stor betydelse. Finns inte vatten tillgängligt kan alternativ som vätmedel eller andra åtgärder vara lämpliga.