Dressning

Med dressning menas applicering av jord, sand eller annat fingranulat på din gräsmatta. Den största fördelen med dressning är reduktion av thatch (se Luftning) men kan också jämna ut din gräsmatta, fylla i hål och ojämnheter. Dressning görs bäst flera gånger med liten mängd åt gången och kan kombineras med luftning samt stödsådd.