Gödsling

Även om gräsmattor kan klara sig utan gödsling så kan man få högre kvalitet och en mer välmående planta om man tillför näring. Näringen delas upp i makronäring och mikronäring som grupperar i vilken mängd gräset behöver näringsämnena. Båda grupperna är dock lika viktiga för plantans hälsa. För anpassad gödsling kan ett jordprov tas för att analysera näringsbehovet.