Gräsklippning

Grässorterna som används för gräsmattor har sin tillväxtpunkt nära jordytan. Det gör att gräset tolererar klippning vilket är den vanligaste skötselåtgärden för en gräsmatta. Dock är det alltid en stress för gräs att bli klippt, men med rätt teknik och metod minimerar man en negativ påverkan. En vanlig rekommendation är att klippa ofta och lite samt att inte klippa mer än ⅓ av gräsets längd eller mer sällan än varannan vecka. Behövs det så kantklipper vi alltid.

Klippning kombineras gärna med annan skötsel som lätt vertikalskärning, räfsning och borstning.