Gräsmatterenovering

Har din gräsmatta blivit så försvagad att gräset är glest, med mindre än ca 60% täckning, kan det vara värt att göra en renovering. Hur den görs kan se olika ut, men vanligtvis klipps mattan kort, djupvertikalskärs och hålpipluftas, dressas, gödslas samt sås med nytt gräs. Ett annat alternativ är att skära bort den svaga gräsmattan och göra en nyanläggning. Nyanläggning kombineras gärna med en finplanering och jordförbättring för jämt och fint underlag.

Tveka inte att höra av er, vi ser fram emot att titta på din gräsmatta och ge förslag på bästa åtgärd och skötsel.

Se också luftning, vertikalskärning, dressning, gödsling och stödsådd