Gräsmattesådd

Kontakta oss för mer information gällande anläggning och sådd av nya gräsytor.

Jorden bearbetas för att förbättras och grundgödslas.

Ytan finplaneras och förbereds för sådd.

Efter några veckor klipps gräset och gödslas återigen.