Luftning

En gräsmatta under tillväxt bildar ett lager av organiskt material mellan jorden och gräsplantan kallat thatch. När ny vävnad bildas snabbare än vad den kan brytas ner växer lagret thatch. Ett tjockt lager thatch kan hindra näring och vatten från att nå jorden och gräsrötterna. En kompakt jord har också svårt att transportera syre till gräsplantan.

En lagom mängd thatch är dock önskvärt för att hålla ihop gräsmattan och skydda gräsplantans tillväxtpunkter. Vi kan göra analyser av jordprofilen för att mäta tjockleken och eftersträvar ett lager på 10-15 mm. Det finns två bra metoder för att avlägsna överflödig thatch, hålpipluftning och djupvertikalskärning. Toppdressning kan också hjälpa till att bryta ner thatchlagret. Vi gör också spikluftning som en underhållsluftning.

Överdriven gödsling med kväve kan vara en bakomliggande orsak till mycket thatch och bör ses över vid problem. Även bevattningsprogram och pH-värde kan analyseras för upphov till problem. En vanlig missuppfattning är att gräsklipp bidrar till thatch men så är inte fallet eftersom gräsklipp lätt bryts ned.