Stödsådd

När gräsmattan är försvagad av sommarstress eller utvintring kan stödsådd med en ny och bättre grässort på den skadade ytan fungera väl. Genom att stödså gräsmattan blir den tätare och ogräs har svårare att etablera sig. Görs med fördel i kombination med dressning och luftning.