Vertikalskärning

För att stimulera tillväxt av gräset kan vi vertikalskära gräsmattan. En vertikalskärning kan utföras på olika djup för olika ändamål och resultat. En lätt vertikalskärning kan utföras relativt ofta, t.ex. varje vecka under tillväxtperioder. En djupvertikalskärning görs med fördel på vår eller höst i samband med hjälpsådd, dressning och hålpipning.