Rabatter

Vi utför professionell skötsel av dina rabatter och kan göra de flesta åtgärderna. Olika rabatter har olika behov och vi anpassar oss alltid efter det och dina önskemål på kvalitet samt tillgänglig tid. Flera skötselåtgärder är säsongsberoende och då kan vi rekommendera tidpunkt när de bör göras.

Vi gör alltid ett förslag till dig om vad som är lämpliga åtgärder och du bestämmer vad du vill att vi ska göra.