Trädfällning

Fällning utför vi där fällningen kan göras säkert från mark utan risk för person och omgivning. Vi innehar motorsågskörkort utfärdat av Säker Skog och följer alla lagar och krav som ställs för den här typen av arbete.